Vilka tillstånd krävs för att bygga balkong?

Det är inte helt fritt fram att sätta fart om du är intresserad av att bygga balkong. Många gånger krävs det tillstånd för att du ska få göra denna förändring på din villa eller ett bostadsrättshus. Här reder vi ut vilka tillstånd som kan behövas och när.

balkong tillstånd

Bygglov krävs i många fall

I detaljplanerat område krävs i de flesta fall bygglov för att man ska bygga balkong. Detta beror på att en balkong anses förändra husets fasad. Dock så finns det vissa undantag till detta. Om ditt hus ligger utanför detaljplanerat område krävs normalt sett inget tillstånd, såvida det inte handlar om en balkong som är stor nog för att räknas som en tillbyggnad för vilken bygglov krävs.

Sedan mitten av år 2017 finns dock ett undantag som säger att en liten tillbyggnad såsom ett burspråk, en uppstickande del på byggnaden eller en balkong inte kräver bygglov.

Är du osäker på vad som gäller för dig är det bäst att du hör av dig till byggnadsnämnden i din kommun eller stad. Det kan nämligen hända att det finns en detaljplan i ditt område som går före undantaget.

Om din balkong byggs på ett sätt som gör att den blir till ett tak där människor kan vistas under räknas den som en tillbyggnad, vilket brukar behöva tillstånd. Oavsett utformande är det viktigt att din balkong inte placeras närmre än 4,5 meter från fastighetens gräns, annars krävs tillstånd från grannen.

Se upp om du bor i en kulturmiljö

Särskilda tillstånd för ändring av ett hus utseende kan också finnas om du bor i ett hus eller en miljö med byggnader som anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. På byggnader som har en kulturminnesmärkt fasad brukar ändringar inte beviljas.

Likaså kan det finnas önskemål om att bevara hus i ursprungsskick i ett visst område för att bevara ett flertal byggnader i ett visst utseende. Även här är det bättre att du rådfrågar innan du sätter igång med bygget.

Välj en erfaren balkongentreprenör

För att bygget av din balkong ska bli en smidig process är det viktigt att du väljer en erfaren balkongentreprenad som kan ta fram en passande lösning och som vet hur man på bästa sätt monterar balkonger på olika typer av byggnader. Titta på mer än bara priset när du väljer leverantör. Du kan alltid be oss om att få se referenser från tidigare byggen och hör gärna efter med några av kunderna för att få svar på hur deras upplevelse har varit.

Ett byggföretag att lita på – vi kan balkonger
20 Mar 2023