Får man borra som man vill på balkongen?

Att äga en bostadsrätt innebär att man har fritt fram att förändra, renovera och bättra på sin lägenhet. Detta innebär att du kan renovera ditt badrum eller byta kök, att du kan lägga i nya golv eller måla om samtliga väggar i en färg du trivs med.

Regler för balkongen

Så länge det inte krävs något godkännande från din BRF - eller ett bygglov, om du kraftigt ska ändra exempelvis planlösningen genom att ta bort bärande väggar - så är det bara att köra på. Balkongen är emellertid speciell. Där har du regler att förhålla dig till.

Allt på insidan är ditt och ligger på ditt ansvar. Lite så kan man sammanfatta vad som gäller i en bostadsrätt. Har ett fönster gått sönder på insidan så är det du som ansvarar för att korrigera detta. Om det däremot handlar om att fönstren har färg som flagnar eller andra otrevligheter på utsidan - ja, då är det något som BRF:en ansvarar för att korrigera. Tilläggas är dock att det kan finnas olika regler gällande detta och att man alltid ska kolla upp vad som gäller genom att läsa stadgar och regler. Det generella är dock att det ser ut som vi ovan beskrev.

Balkongen är speciell i detta sammanhang. En balkong blir lite av en frizon för en lägenhetsinnehavare: man får en förlängning av bostaden där man sommartid kan sola, äta middag, hänga och bara slappna av. Men, balkongen ligger också utanför den ordinarie bostaden. Den är din - men ändå inte.

Du får inte borra utan ett godkännande

Man vill ofta inreda sin balkong på samma personliga sätt som på insidan. Det får man göra, men inom rimlighetens gränser. Detta innebär att man kan plantera blommor, lägga trall på golvet, möblera enligt egen stil och smak och så vidare. Men, det innebär inte att man exempelvis får utföra större förändringar såsom att glasa in balkongen eller borra på husväggen för att exempelvis sätta upp en parabol eller någon typ av markis.

Större förändringar kräver ett godkännande från styrelsen i föreningen och detta av både estetiska och säkerhetsmässiga skäl. Man vill hålla samma utseende på alla balkonger och ha en fasad som ser likadan ut. Rent säkerhetsmässigt så handlar det om det uppenbara: en markis eller en parabol som inte är korrekt förankrad kan åsamka stor skada i händelse av exempelvis kraftig blåst. Därför krävs ett godkännande innan man borrar i huskroppen.

Kolla alltid vad som gäller i din förening

Som vi sa ovan dock: balkongen är lite av en gråzon där det inte alls är ovanligt att se att föreningar har olika regler och inställningar kring vad som gäller. Vissa håller en mer tillåtande inställning kring vad som får göras - andra är mer nitiska gällande exempelvis utsmyckning, rökning, grillning och andra frågor. Rådet är att du alltid kollar upp vad som gäller innan du sätter igång.

Om det handlar om beteende - såsom att röka eller grilla - så kan ingen förbjuda dig rent juridiskt, men däremot så handlar det där även om respekt. Samtala med dina närmaste grannar och försök att hitta en gemensam lösning. Klart står att deras balkong finns för samma njutning som din gör det.

Ett byggföretag att lita på – vi kan balkonger
26 Jul 2021