Välj rätt modell av balkong

När du planerar att bygga en balkong på ditt hus är det viktigt att välja rätt modell så att du får en balkong som motsvarar alla dina förväntningar. Här följer några tips som hjälper dig i valet av modell.

Rätt storlek på balkongen

A och O när man väljer balkong är att den får rätt storlek och proportioner. Det ser väldigt konstigt ut om en balkong är för stor för huset. Om man önskar mycket yta är det ofta bättre att bygga en längsgående balkong över en större del av fasaden än att låta den sticka ut för mycket från huskroppen. En arkitekt eller din rådgivare hos det balkongföretag du anlitar kan hjälpa dig att hitta en passande form. Vi hjälper dig oavsett om det gäller en balkong till din villa eller till ett större balkongbygge för en bostadsrättsförening

Rätt material

Grunden till en balkong brukar antingen bestå av en träkonstruktion eller en betongplatta som fästes vid husfasaden. På ett trähus är det naturliga valet att välja samma material och detsamma förstås på ett betonghus. På ett tegelhus beror det lite på vilken stil det har i övrigt.

Sedan kommer vi förstås till balkongens sidor. Här finns det stora valmöjligheter. Du kan bygga räcken i exempelvis trä, metall eller glas eller en kombination av flera av dessa material. Möjligheterna att utforma balkongen i din egen smak är så gott som obegränsade, men det är givetvis viktigt att tänka på hur slutresultatet kommer att påverka husets utseende överlag.

Inglasad balkong eller öppna sidor

Om du önskar använda din balkong även på vinterhalvåret kan det vara värt att fundera över om du ska glasa in den. Det finns många fina lösningar idag där man kan öppna sidorna sommartid och sedan enkelt stänga igen dem under kallare dagar för att kunna utnyttja utrymmet under en större del av året.

Andra föredrar en klassisk balkong med öppna sidor eller möjligtvis ett vindskydd mot den sida som ligger i ett utsatt läge. Om du vill få maximalt ljusinsläpp väljer du ett räcke av glas och en balkong utan tak ovanför. Det har å andra sidan nackdelen att det inte går att sitta där om det regnar, så fundera noga över hur du vill använda din balkong.

Ett byggföretag att lita på – vi kan balkonger
5 Mar 2018